www.kvant.sk
Spectrometer.sk

Objektívy

 

 • Seikou objektívy
 • Meracie objektívy Schneider-kreuznach
 • Objektivy Myutron
 • Tamron & Pentax

Spektrofotometre

 

 • Profesionálne spektrofotometre pre vedu a výskum
 • Laboratórny spektrofotometer pre výskum
 • Mikrospektrálna analýza
 • Časovo rozlíšená spektroskopia

Refraktometre

 

 • Digitálne vreckové refraktometre
 • Ručné refraktometre
 • Profesionálne laboratórne refraktometre
 • Abbeho refraktometre
 • Refraktometre pre školské laboratóriá

Ostatné produkty

 

 • Filtre
 • Kamery
 • Mikroskopy
 • Fibroskopy
 • Optické a mechanické komponenty